Dagens video på Utflukt 2023

Vi ynskje å skape eit samlingspunkt på kveldstid, og då har vi fått dagens video inn på programmet. Vi har hatt to dyktige videofotografar til å filme på dagtid, redigere på ettermiddag og levere video til oss på kvelden! Fredrik og Andreas har gjort ein super innsats og vore med på pionerarbeid i Utflukt samanheng. Under kan du sjå redigerte filmar, kor vi også har fått inn litt frå kvelden fredag og laurdag. Vi vil også kome med reels på instagram.

Dagens video fredag:

Dagens video laurdag: