Alle turene er delt inn etter fysisk form og teknisk vanskelighetsgrad. Vi har også delt inn turene etter lett, middels og hard.

 

Skalaen på fysisk form går fra 1-6, hvor seks er veldig god form.

Skalaen på teknisk vanskelighetsgrad går fra 1-6, hvor seks er høyest vanskelighetsgrad og kan tilsvare røde/svarte stier.

I fysisk form legger vi ganske enkelt hvor mye styrke og utholdenhet du har. Terrengsykling kan være ekstremt krevende, og setter hele kroppen i sving. Om kreftene svikter og kondisen begynner å skrante, blir det også mye vanskeligere å henge med på det tekniske.

I teknisk form legger vi grunnferdigheter som balanse og kroppsbeherskelse, men det handler også om erfaring på sykkelen og evnen til å takle hindringer på stien.

På de laveste vanskelighetsgrader vil du møte relativt simpelt terreng, mens vanskeligere turer kan by på bratte heng, krappe svinger og krevende dropp. Vit hva du begir deg ut på, og husk at teknisk krevende partier blir mye vanskeligere når den fysiske formen ikke henger med!

 

Lette turer

Alle lette turer har følgende gradering:

Fysisk form: 1-2

Teknisk vanskelighetsgrad: 1-2

 

Middels turer

Alle middels turer har følgende gradering:

Fysisk form: 3-4

Teknisk vanskelighetsgrad: 3-4

 

Harde turer

Alle harde turer har følgende gradering:

Fysisk form: 5-6

Teknisk vanskelighetsgrad: 5-6

  

Vi ber om at alle tenker over hvilke turer de melder seg på, og antall turer i løpet av helgen, slik at dere er friske og raske og har gode opplevelser på stien! :)