Alle turene er delt inn etter fysisk form og teknisk vanskelighetsgrad. Vi har også delt inn turene etter lett, middels og hard.

 

Skalaen på fysisk form går fra 1-6, hvor seks er veldig god form.

Skalaen på teknisk vanskelighetsgrad går fra 1-6, hvor seks er høyest vanskelighetsgrad og kan tilsvare røde/svarte stier.

 

Lette turer

Alle lette turer har følgende gradering på

Fysisk form: 1-2

Teknisk vanskelighetsgrad: 1-2

 

Middels turer

Alle middels turer har følgende gradering på

Fysisk form: 3-4

Teknisk vanskelighetsgrad: 3-4

 

Harde turer

Alle harde turer har følgende gradering på

Fysisk form: 5-6

Teknisk vanskelighetsgrad: 5-6

  

Vi ber om at alle tenker over hvilke turer de melder seg på, og antall turer i løpet av helgen, slik at dere er friske og raske og har gode opplevelser på stien! :)