De naturlige stiene rundt Trysil byr på fantastiske sykkelopplevelser på alle nivåer. Du kan dra ut på tur på egen hånd, men vi anbefaler å bli med på en av våre guidede turer om du ikke er kjent.

Du får utlevert stikart i sekretariatet. Du kan også se kartet på telefonen din her.

 

Turene på kartet er gradert i fire nivåer. Graderingen er angitt for retningen ruten er beskrevet i. Forholdsvis enkle stier nedover kan være vriene oppover.

 

Grønn 

Hva: Lettsyklet flytsti
Utstyr: Terrengsykkel anbefales
Erfaring: Krever ingen spesiell erfaring, utover normalt god sykkelferdighet.
Beskrivelse: Jevnt underlag, for eksempel kjerrevei nesten uten stein og stier med lite røtter og steiner. Relativt smal sti/traktorvei. Underlag i hovedsak jevnt og fast. Stigninger og utforkjøringer kan sykles av de aller fleste. Ingen tekniske partier.

 

Blå
Hva: Middels sti
Utstyr: Terrengsykkel anbefales
Erfaring: Middels dyktige syklister
Beskrivelse: Litt ujevnt underlag og noen røtter og kneiker. Kupert og variert sti med varierende underlag. Korte, bratte stigninger/utforkjøringer. Korte tekniske partier, røtter, steiner o.l.

 

Rød
Hva: Utfordrende sti
Utstyr: Terrengsykkel påkrevet
Erfaring: Dyktige terrengsyklister
Beskrivelse: En del røtter og stein. Ofte retningsforandringer. Flere små crux. Kupert og variert smal sti. Svært varierende underlag og bredde. Bratte stigninger/utforkjøringer. Lengre tekniske partier, røtter, steiner o.l.

 

Svart 
Hva: Vanskelig sti.
Erfaring: Terrengsyklister på ekspertnivå.
Utstyr: Terrengsykkel påkrevet
Beskrivelse: Passer for erfarne syklister med god kontroll på sykkelen.  Fysisk krevende turer. Svært kupert og variert smal sti med. Svært tekniske partier på alle slags krevende underlag. Bratte stigninger/ utforkjøringer.