Har du vært på Utflukt og tenkt at noe burde vært bedre, eller noe manglet? Kanskje du bare synes det virker spennende å være med å lage sykkelfestival og ønsker å bli mer kjent med miljøet.

.

20. - 23. juni 2019 arrangerer vi terrengsykkelfestivalen Utflukt. Vi trenger folk som kan bidra på ulike deler av festivalen og med ulike ansvarsområder. Hvis du er gira på å hjelpe til bare litt, eller veldig mye, er det bare å ta kontakt på tonje@friflyt.no.

.

Som frivillig kan du melde deg til følgende:

- vakthold

- parkeringsvakt

- sekretariat

- opprigg

- nedrigg

- annet

.

Hvis du er en av dem som ønsker litt mer ansvar enn en frivillig, kan du scrolle ned for beskrivelse av betalte stillinger. 

.

Alle som hjelper til får overnatting, gratis deltakerpass, mat til magen din og kanskje noe annet kult?!

.

Send en epost til tonje@friflyt.no og meld din interesse eller kom med spørsmål hvis du er litt nysgjerrig!

.

BETALTE STILLINGER

Alle ansvarsrollene vil ha god oppfølging og dialog med prosjektleder og det er ønskelig at vi legger opp til et løp slik at dere får mulighet til å nyte festivalen og alt det morsomme den har å by på.

.

PRODUSENT - OPPTATT

I denne rollen vil du ha overordnet ansvar for den praktiske gjennomføringen av arrangementet, men også bidra til å sette programmet for festivalen. Dette vil skje sammen med de andre lederrollene og prosjektleder.

Dine viktigste arbeidsoppgaver er:

- Sette et program for festivalen og jobbe mot dette (sammen med prosjektleder)

- Å utforme en kjøreplan ut fra programmet sammen med prosjektleder

- Sørge for at ledergruppa får gjennomført arbeidsoppgavene sine, både i forkant og under festivalen (også sammen med prosjektleder)

- Sørge for en god gjennomføring av festivalen Utflukt sammen med resten av ledergruppa

.

SEKRETARIATSANSVARLIG - OPPTATT

Sekretariatet er festivaldeltakernes første møte med festivalen og skal derfor kunne evne å være hyggelig - også under høyt press

Dine arbeidsoppgaver vil være:

- Rigge opp sekretariatet der det skal være og sørge for system

- Sørge for god informasjonsflyt ut til deltakere under festivalen og at de som arbeider i sekretariatet er oppdatert på nødvendig informasjon

- Skrive ut deltakerlister til kurs og aktiviteter

- Koordinere frivillige som arbeider i sekretariatet

- Være hyggelig og omgjengelig

.

AKTIVITETSANSVARLIG - OPPTATT

I denne stillingen kommer du til å ha ansvar for å finne instruktører til, samt koordinere kursene på Utflukt. Dette er en svært morsom stilling for en ivrig syklist, da du kan være med på å forme aktivitetsprogrammet til hundrevis av syklister på Utflukt.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

- Sette et kursprogram (dette får du hjelp til av de som har arrangert Utflukt tidligere)

- Finne instruktører

- Legge ut info på nettsider om det aktuelle kursene

- Koordinere instruktører og kursaktiviteter

.

FRIVILLIGSJEF

Dette er kanskje den mest koselig jobben.

Dine arbeidsoppgaver vil være å:

- Ha ansvar for opprigg og nedrigg til festivalen

- Koordinere de frivillige

- Stå for kommunikasjon med de frivillige i forkant og under festivalen

- Sørge for generelt god stemning