Vi har opprinnelig pleid å arrangere Utflukt i juni, og etter 20 år med festival var det kun ett grep som lot oss arrangere Utflukt 2021 etter å ha blitt tvunget til å avlyse i 2020.

Da flyttet vi festivalen til august, men denne gangen lar arrangementet seg gjennomføre som vanlig jamfør rådene fra myndighetene.

Generelt anbefaler vi alle å holde på sine gode vaner fra tidligere i denne pandemien: Unngå fysisk kontakt, vask hendene ofte, bruk håndsprit og vær forsiktig!

Vi er likevel helt på tampen av en pandemi, og har fremdeles en del regler å forholde seg til. Her er en oversikt over hvilke regler som er gjeldende i Trysil under festivalen:

Generelt

Vi jobber enda med å avklare reglene for smittevern på Utflukt 2022. Sannsynlige scenarier nå er at festivalen enten går som vanlig, eller at den går som vanlig, men med sjekk av koronapass - alt ettersom hvilke regler myndighetene setter i sommer.

Merk at dersom du har symptomer på coronavirus anbefaler vi deg å holde deg unna arrangementet.

Antall deltagere på kurs og fellesturer er begrenset til 10-12 på alle turer, for å unngå unødvendig store mengder personer sammen over lengre tid.

Hold minst 1 meters avstand

Den viktigste nasjonale regelen som gjelder er at vi må være høflige og holde avstand til hverandre. Derfor ber vi om at alle holder avstand der det blir trangt.

Dette gjelder særlig for deg som beveger deg i lobbyen på hotellet og i øvrige fellesarealer. Vær også oppmerksom på dette når du står i kø.

Merk at enkelte lokaler og arrangementer kan bli fylt opp til maks kapasitet - så være tidlig ute!

Servering ved bordene

Vi kommer til å ha servering i multihallen underveis under quiz, standup og filmkveld. Bordsettingen kommer til å være fast utover hele festivalen. Det betyr at du må bestille ved bordene (og ikke f.eks. i baren) og få bestillingen levert til deg.

Vi regner med å ha plass til å bordsette alle og ber om at det ikke flyttes på stoler mellom bordene.

Servering for øvrig (på hotellet)

Restaurantene i Trysil og serveringen for øvrig er forbeholdt de vanlige reglene for smittevern nasjonalt og i kommunen.

Til frokost på hotellet må du helst melde et foretrukket tidspunkt du vil spise på, for å unngå trengsel om morgenen.

Krav om maske/munnbind?

Det er ingen krav om bruk av munnbind i og under festivalen, og heller ikke på serveringssteder. Du er selvfølgelig velkommen til å bruke munnbind om du ønsker det!